Voorlichting bij Opstap in Zevenhuizen

Opstap is een programma dat kleuters spelenderwijs voorbereidt op groep 3 van de basisschool. De ouders leren hoe zij hun kind kunnen ondersteunen bij het leren lezen, schrijven en rekenen. Het programma is voor ouders met kinderen van 4-6 jaar die wat extra hulp nodig hebben (bron: CJG Apeldoorn).

De ouders komen wekelijks bijeen en krijgen uitleg en instructie om thuis met hun kinderen te doen. Daarnaast biedt Opstap ook themabijeenkomsten aan waarin onderwerpen over opvoeden en opgroeien worden behandeld.

In het kader van het thema “gebitsverzorging van je kind” waren wij gevraagd om voorlichting te komen geven over gebitsverzorging, tandenpoetsen, drinkmomenten, de gevaren van frisdrank en dergelijke. Gedurende een uur hebben we met twee collega’s heel veel kunnen vertellen.

Wat toch redelijk onbekend was bij de aanwezigen, was dat tandartsbezoek van kinderen onder de 18 jaar gratis is.

Er kwaren ook vragen uit de groep, zoals: