Privacy

Wijsman en Koster Tandartsen verwerkt medische gegevens van haar patiënten. Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze patiënten. In onderstaand privacyreglement kunt u lezen welke (persoons)gegevens wij verwerken waarvoor. Ook staan hierin uw rechten vermeld.

Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Mevr. I. van Leeuwenkamp via telefoonnummer: 055 – 534 63 50 of via email: ingevanleeuwenkamp@wktandartsen.nl.

Privacyreglement Wijsman en Koster Tandartsen (PDF)