Recentelijk heeft de (NVWA) besloten dat de mogelijkheden tot het bleken van tanden met ingang van 1 november 2012 wordt ingeperkt.