Er komt een vrouw bij de tandarts…

Enige tijd geleden kreeg Max een patiënt op bezoek met het volgende verhaal:

“Na een val op 12-jarige leeftijd waarbij ik mijn beide voortanden gedeeltelijk kwijtraakte is mijn gebit nooit meer zo geworden, als voorheen. Ik stoorde me hier al heel lang aan. Niet alleen aan het kleurverschil tussen beide voortanden maar ook aan mijn scheve tanden. Toch nam het heel lang toch voor lief en deed er niks mee. Toen ik in de praktijk van Wijsman en Koster terecht kwam was het Max die met mij keek naar de mogelijkheden. Die bleken er wel degelijk te zijn.

Hierdoor kreeg ik vertrouwen waardoor ik de stap durfde te zetten. We zouden niet voor halve oplossingen gaan, dat was al snel duidelijk.Wilde ik het eindresultaat waar ik zo naar uitkeek, dan zou er eerst een beugeltraject volgen, waarna ik op het laatst twee kronen zou krijgen. In 2016 kreeg ik mijn beugel, soms was het lastig om het einddoel voor ogen te houden.

De praktijk van Wijsman en Koster voelde als een warm bad. Ik was er op een gegeven moment kind aan huis toen het traject van de kronen gestart kon worden.

Ik ga niet liegen: ik vond het behoorlijk spannend. Ik zag soms op tegen de afspraken maar werd overal zo goed in betrokken. Ik mocht meedenken over het eindresultaat en werd constant overal in betrokken. Bijvoorbeeld bij het passen van de kronen. Zo kon ik telkens tussendoor aangeven wat ik mooi vond of toch liever anders wilde.”

Het behandeltraject van begin tot eind

Mevrouw stoort zich aan scheefstand van haar tanden in de boven- en onderkaak en de asymmetrie van beide kaken. Tevens is de kleur van de voortanden niet gelijk.

Er zijn in het verleden een aantal composietvullingen geplaatst in de bovenste voortanden die nu verouderd en niet meer mooi zijn. Tevens is destijds in de linker snijtand een kanaalbehandeling uitgevoerd.

Helaas is de linker snijtand daardoor ook donkerder van kleur geworden.

Alvorens er met een esthetische behandeling wordt begonnen worden er gegevens verzameld. Er wordt gekeken naar de verzorging van het gebit en er worden lichtfoto’s en eventuele röntgenfoto’s genomen. Ook worden er gebitsafdrukken gemaakt. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld.

In dit behandelplan staat de voorkeursbehandeling beschreven, maar ook alternatieve behandelingen indien deze mogelijk zijn. Tevens worden in dit behandelplan de kosten genoteerd. Aan de behandeling wordt nog niet begonnen totdat het behandelplan is goedgekeurd.

Na goedkeuring van het behandelplan dient het gebit gezond te zijn, alvorens aan de esthetische behandeling wordt begonnen. Dat wil zeggen dat er geen gaatjes en / of tandvleesproblemen aanwezig zijn en dat de mondverzorging optimaal is.

Nadat een gezond gebit is verkregen en de patiënt zijn of haar gebit goed verzorgd wordt begonnen met het uitvoeren van de behandeling van de voortanden.

Gezien de stand van de tanden en de kiezen werd besloten een orthodontische behandeling uit te laten voeren bij een orthodontist in Apeldoorn.

Orthodontie heeft de voorkeur bij standsverandering van tanden en kiezen, omdat er dan zo min mogelijk aan tanden en kiezen geslepen hoeft te worden ter behoud van zo veel mogelijk gezond en sterk tandweefsel.

Tevens worden de tanden en kiezen dusdanig gepositioneerd dat een gunstige situatie wordt verkregen op de lange termijn en de tanden en kiezen optimaal gereinigd kunnen worden.

De orthodontische behandeling duurde ongeveer 2 jaar.

Nadat mevrouw was afbehandeld bij de orthodontist bleken de twee kleine snijtanden netjes in de boog te staan. Beslijpen van deze tanden ten behoeve van porseleinen facings zou erg zonde zijn omdat er dan gezond tandweefsel moest worden opgeofferd. Derhalve is besloten om enkel de aanwezige verkleuringen licht te beslijpen en met wit vulmateriaal te herstellen.

De beide grote snijtanden zijn zo uitgebreid gevuld dat twee porseleinen kronen noodzakelijk waren. Hiermee kon direct de verkleuring van de linker snijtand worden gemaskeerd.

De kronen worden door Hanno bij ons in de praktijk vervaardigd, dit duurt drie weken. In de tussentijd worden er tijdelijke kronen in de mond geplaatst.

Na drie weken zijn de definitieve kronen geplaatst. Dit gebeurt bij voorkeur onder rubberdam om volledig vochtvrij de kronen vast te kunnen zetten voor een optimale hechting.

Na vastzetten van de definitieve porseleinen kronen is bij mevrouw een nachtbeugel gemaakt om de stand van de tanden en kiezen op lange termijn te waarborgen. Uiteraard blijft een goede mondverzorging noodzakelijk.

Eindresultaat

Reactie patiënt:

“Max en Hanno zijn echte vakmannen. Zo heb ik dat absoluut ervaren. Ik wist dat zij met mij voor het allermooiste resultaat wilden gaan. Dat gaf me veel vertrouwen. Het was fijn om hun enthousiasme en betrokkenheid te zien.

Ik had niet blijer kunnen zijn met het uiteindelijke resultaat. Het was het meer dan waard!”