Kronen (Cerec)

Wanneer een tand of kies verzwakt is door grote en diepe vullingen dan kan een kroon noodzakelijk zijn. Een kroon is een kapje over de eigen tand of kies.

Alhoewel kronen vaak gemaakt worden na een wortelkanaalbehandeling is het niet noodzakelijk om eerst een wortelkanaalbehandeling te doen.

In onze praktijk maken gebruik van het nieuwste Cerec Omnicam systeem voor het maken van kronen. Happen hoeft niet meer. Met een 3D-foto maken wij de “afdruk”. Na het ontwerp wordt de kroon geslepen in de Cerec frais-machine. In één zitting van gemiddeld 90 minuten is de behandeling afgerond.

Naast het grote comfort voor de patiënt hebben Cerec kronen ook nog eens de hoogste duurzaamheid in tandheelkundige restauratie materialen. Meerdere onderzoeken bevestigen de duurzaamheid van Cerec kronen.

Onderstaand onderzoek geeft een mooi overzicht van alle materialen:

Bron: Arnetzl G, Different Ceramic Technolgogies in a Clinical Long-term Comparison. In Mörmann WH (ed.) State of the Art of CAD/CAM Restorations, 20 Years of CEREC, Berlin: Quintessence, 2006: 65–72; Hickel R, Manhart J, Longevity of Restorations in Posterior Teeth and Reasons for Failure. J Adhesive Dent; 3: 45–64**

De volgende plastische vulmaterialen zijn gebruikt bij posteriore caviteiten: amalgaam, glasionomeer (en aanverwante materialen) en composieten . Additioneel waren de volgende restauratie typen mogelijk: gouden inlays/onlays, CEREC inlays/onlays.

Lange termijn onderzoek is uitgevoerd voor alle groepen. Hieruit bleek dat er aanzienlijke verschillen zijn in levensduur. De jaarlijkse uitvalratio werd voor ieder restauratietype bepaald. De uitkomsten van slecht naar goed zijn als volgt:

  1. Glass ionomer en aanverwante producten (7.7%)
  2. Amalgaam (3.3%)
  3. Composiet vullingen (2.2%)
  4. Composiet inlays/onlays (2.0%)
  5. Keramische inlays/onlays (1.6%)
  6. Gouden inlays/onlays (1.2%)
  7. CEREC inlays/onlays (1.1%)