In een aantal media verscheen vandaag het bericht dat door de World Health Organisation (WHO) geadviseerd zou worden om niet-essentiële tandartsbezoeken uit te stellen.

De WHO stelt in een internationale berichtgeving  dat ze de kans op COVID-19 besmettingen in een tandartspraktijk groot zou achten. De WHO roept op om niet-essentiële zorg af te schalen totdat er een Corona leidraad is ontwikkeld. De media gaat er helaas aan voorbij dat dit in Nederland al het geval is.

In Nederland heeft de “Commissie Leidraad Corona” samen met het RIVM een leidraad opgesteld om op een verantwoorde manier reguliere mondzorg aan te kunnen bieden. Onze praktijk werkt reeds sinds 28 april volgens deze Corona leidraad.

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt, dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

  • Heeft u nu corona?
  • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
  • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
  • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

Als tandartsen zijn wij altijd al gewend geweest om te werken volgens strenge hygiëne eisen. Gebruik van handschoenen, mondkapjes, beschermbril en desinfectie van werkterreinen met alcohol behoorde altijd al tot onze dagelijkse manier van werken. Toch zijn er enkele wijzigingen om verspreiding van Corona tegen te gaan.

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij binnenkomst van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.

In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Reacties niet toegestaan.